2010-01-18

Länsrätten i Stockholm har den 15 januari avkunnat dom i skattemål för Holmens dotterbolag Modo Capital AB. Länsrättens dom innebär att Modo Capital nekas värdeminskningsavdrag för taxeringen 1997 vilket medför en skattekostnad som bedöms uppgå till sammanlagt 640 Mkr. Holmen har sedan tidigare informerat om tvisten i årsredovisningen och reserverat för bedömd skattekostnad. Domen bedöms inte medföra någon resultatpåverkan i koncernen.

Holmen kommer att överklaga domen till kammarrätten.

Kontaktpersoner:
Anders Almgren, ekonomi och finansdirektör, Holmen, tel 08-666 21 16
Ingela Carlsson, informationsdirektör Holmen, tel 070-212 97 12

I egenskap av utgivare offentliggör Holmen AB enligt 17 kap. lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden informationen i detta pressmeddelande. Informationen lämnades till medierna för offentliggörande måndagen den 18 januari 2010 kl. 16.20.Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter (GDPR)
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2019