Holmen använder cookies för att förbättra upplevelsen på webbplatsen, klicka här för att läsa mer.

Skogrik på resurser Människormed mandatProduktervi tror på
2008-05-08

· Koncernens nettoomsättning för januari-mars 2008 uppgick till 4 875
(januari-mars 2007: 4 787) Mkr.

· Resultatet efter skatt blev 271 (397) Mkr.

· Resultatet per aktie uppgick till 3,2 (4,7) kr. Avkastningen på eget kapital var 6,4 (9,7) %.

· Rörelseresultatet blev 446 (634) Mkr. Resultatet påverkades negativt av lägre tidningspapperspriser och högre kostnader för virke.

· Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster var 36 Mkr lägre än under fjärde kvartalet 2007.

· Efterfrågan på tidningspapper i Europa minskade något under första kvartalet. Priset för tidningspapper gick ned. För Holmen Paper var
priset i genomsnitt cirka 4 % lägre jämfört med första kvartalet 2007, medan leveranserna steg med 3 %.

· Marknadsläget för färskfiberkartong i Europa försvagades något under första kvartalet. Iggesunds leveranser var 5 % lägre än under
motsvarande period föregående år. Priserna var stabila.Om Holmen-koncernen

Holmen är en skogsindustrikoncern som tillverkar tryckpapper, kartong och trävaror och bedriver verksamhet inom skogsbruk och energi. Det stora egna skogsinnehavet och höga andelen egenproducerad energi är strategiskt viktiga resurser för Holmens framtida utveckling.

Holmen AB

Tel: 08-666 21 00

E-post: info@holmen.com

Upptäck våra andra webbplatser