2006-08-15

· Koncernens nettoomsättning för januari-juni uppgick till 9 240 (januari-juni 2005: 8 002) mnkr.

· Resultatet efter skatt blev 709 (488) mnkr.

· Vinsten per aktie uppgick till 8,4 (5,8) kr. Avkastningen på eget kapital var 8,8 (6,3) %.

· Rörelseresultatet blev 1 104 (813) mnkr. Förbättringen beror på högre leveranser av kartong och tidningspapper samt höjda tidningspapperspriser.

· Rörelseresultatet för andra kvartalet var 134 mnkr lägre än under första kvartalet främst till följd av lägre produktion och ökade kostnader i samband med underhållsstopp samt lägre resultat inom Holmen Kraft och Holmen Skog.

· Marknadsläget för tidningspapper i Europa var fortsatt starkt under andra kvartalet. Holmen Papers leveranser var 16 % högre än första halvåret 2005 främst till följd av den nya pappersmaskinen i Madrid. Priserna för Holmen Papers produkter var i snitt cirka 5 % högre jämfört med föregående år.

· Marknadsläget för färskfiberkartong i Europa var fortsatt bra under andra kvartalet. Iggesund Paperboards leveranser var 9 % högre än första halvåret 2005. Priserna var stabila.Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter (GDPR)
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2019