Holmen använder cookies för att förbättra upplevelsen på webbplatsen, klicka här för att läsa mer.

Skogrik på resurser Människormed mandatProduktervi tror på
2006-08-15

· Koncernens nettoomsättning för januari-juni uppgick till 9 240 (januari-juni 2005: 8 002) mnkr.

· Resultatet efter skatt blev 709 (488) mnkr.

· Vinsten per aktie uppgick till 8,4 (5,8) kr. Avkastningen på eget kapital var 8,8 (6,3) %.

· Rörelseresultatet blev 1 104 (813) mnkr. Förbättringen beror på högre leveranser av kartong och tidningspapper samt höjda tidningspapperspriser.

· Rörelseresultatet för andra kvartalet var 134 mnkr lägre än under första kvartalet främst till följd av lägre produktion och ökade kostnader i samband med underhållsstopp samt lägre resultat inom Holmen Kraft och Holmen Skog.

· Marknadsläget för tidningspapper i Europa var fortsatt starkt under andra kvartalet. Holmen Papers leveranser var 16 % högre än första halvåret 2005 främst till följd av den nya pappersmaskinen i Madrid. Priserna för Holmen Papers produkter var i snitt cirka 5 % högre jämfört med föregående år.

· Marknadsläget för färskfiberkartong i Europa var fortsatt bra under andra kvartalet. Iggesund Paperboards leveranser var 9 % högre än första halvåret 2005. Priserna var stabila.Om Holmen-koncernen

Holmen är en skogsindustrikoncern som tillverkar tryckpapper, kartong och trävaror och bedriver verksamhet inom skogsbruk och energi. Det stora egna skogsinnehavet och höga andelen egenproducerad energi är strategiskt viktiga resurser för Holmens framtida utveckling.

Holmen AB

Tel: 08-666 21 00

E-post: info@holmen.com

Upptäck våra andra webbplatser