Holmen använder cookies för att förbättra upplevelsen på webbplatsen, klicka här för att läsa mer.

Skogrik på resurser Människormed mandatProduktervi tror på
2003-08-20

· Koncernens nettoomsättning för januari-juni uppgick till 8 011 (januari-juni 2002: 7 965) Mkr.

· Resultat efter skatt blev 781 (1 013) Mkr.

· Vinst per aktie uppgick till 9,77 (12,67) kronor. Avkastningen på eget kapital var 10,4 (14,6) procent.

· Rörelseresultatet blev 1 244 (1 359) Mkr. Holmen Papers rörelseresultat minskade med 451 Mkr till följd av lägre priser. Resultatet för Iggesund Paperboard ökade med 147 Mkr främst genom högre volymer.

· Jämfört med första kvartalet minskade resultatet med 26 Mkr till 609 Mkr.

· Marknadsläget för tidnings- och journalpapper var svagt under andra kvartalet. Holmen Papers produktion har fortsatt begränsats. Priserna var stabila under kvartalet men var lägre än föregående år.

· Marknadsläget för kartong var stabilt under kvartalet. Iggesund Paperboards kapacitetsutnyttjande var fortsatt högt och priserna stabila.Om Holmen-koncernen

Holmen är en skogsindustrikoncern som tillverkar tryckpapper, kartong och trävaror och bedriver verksamhet inom skogsbruk och energi. Det stora egna skogsinnehavet och höga andelen egenproducerad energi är strategiskt viktiga resurser för Holmens framtida utveckling.

Holmen AB

Tel: 08-666 21 00

E-post: info@holmen.com

Upptäck våra andra webbplatser