Holmen använder cookies för att förbättra upplevelsen på webbplatsen, klicka här för att läsa mer.

Skogrik på resurser Människormed mandatProduktervi tror på
2001-08-15
  • Rörelseresultatet uppgick till 1 366 Mkr (motsvarande period 2000: 1 186 Mkr exkl. jämförelsestörande poster och överlåtna verksamheter). Rörelseresultatet för andra kvartalet var 663 Mkr jämfört med 703 Mkr för första kvartalet.
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 1 309 (1 110 exkl. jämförelsestörande poster och överlåtna verksamheter) Mkr. Resultatet för andra kvartalet var 610 Mkr jämfört med 699 Mkr för första kvartalet.
  • Periodens resultat efter skatt blev 917 (1 332) Mkr, vilket motsvarar en vinst per aktie om 11,50 (15,00) kronor. Avkastningen på eget kapital var 13,5 (16,6) procent.
  • Marknadsläget för tidnings- och journalpapper var stabilt under andra kvartalet. Dock försvagades marknaden för bestruket journalpapper.
  • Marknadsläget för kartong var fortsatt svagt.
  • Priserna var stabila för såväl tidnings- och journalpapper som för kartong.


Om Holmen-koncernen

Holmen är en skogsindustrikoncern som tillverkar tryckpapper, kartong och trävaror och bedriver verksamhet inom skogsbruk och energi. Det stora egna skogsinnehavet och höga andelen egenproducerad energi är strategiskt viktiga resurser för Holmens framtida utveckling.

Holmen AB

Tel: 08-666 21 00

E-post: info@holmen.com

Upptäck våra andra webbplatser