2017-04-05

Holmens ekonomiska rapportering 2018 sker enligt följande:

30 januari      Bokslutsrapport för 2017
25 april          Delårsrapport, januari – mars
15 augusti     Delårsrapport, januari – juni
24 oktober     Delårsrapport, januari – september

Årsstämma hålls den 10 april.

Årsredovisning för 2017 offentliggörs i mitten av mars.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ingela Carlsson, kommunikationsdirektör Holmen, tel. 070-212 97 12

Denna information är sådan information som Holmen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 april 2017 kl.10.00 CET.Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter (GDPR)
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2019