Holmen använder cookies för att förbättra upplevelsen på webbplatsen, klicka här för att läsa mer.

Skogrik på resurser Människormed mandatProduktervi tror på
2015-04-20

Holmens ekonomiska rapportering 2016 sker enligt följande:

5 februari       Bokslutsrapport för 2015
26 april           Delårsrapport, januari – mars
17 augusti       Delårsrapport, januari – juni
26 oktober      Delårsrapport, januari – september

Årsstämma hålls den 13 april.

Årsredovisning för 2015 offentliggörs i mitten av mars och distribueras till aktieägarna via post.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ingela Carlsson, kommunikationsdirektör Holmen, tel. 070-212 97 12


Informationen är sådan som Holmen AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 april 2015 kl.13.00.Om Holmen-koncernen

Holmen är en skogsindustrikoncern som tillverkar tryckpapper, kartong och trävaror och bedriver verksamhet inom skogsbruk och energi. Det stora egna skogsinnehavet och höga andelen egenproducerad energi är strategiskt viktiga resurser för Holmens framtida utveckling.

Holmen AB

Tel: 08-666 21 00

E-post: info@holmen.com

Upptäck våra andra webbplatser