Holmen använder cookies för att förbättra upplevelsen på webbplatsen, klicka här för att läsa mer.

Skogrik på resurser Människormed mandatProduktervi tror på
2014-04-09

Holmens ekonomiska rapportering 2015 sker enligt följande:

9 februari      Bokslutsrapport för 2014

8 maj             Delårsrapport, januari – mars

13 augusti     Delårsrapport, januari – juni

5 november   Delårsrapport, januari – september

Årsstämma hålls den 16 april.

Årsredovisning för 2014 offentliggörs i mitten av mars och distribueras till aktieägarna via post.

Informationen är sådan som Holmen AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappers-marknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 9 april kl.10.00.Om Holmen-koncernen

Holmen är en skogsindustrikoncern som tillverkar tryckpapper, kartong och trävaror och bedriver verksamhet inom skogsbruk och energi. Det stora egna skogsinnehavet och höga andelen egenproducerad energi är strategiskt viktiga resurser för Holmens framtida utveckling.

Holmen AB

Tel: 08-666 21 00

E-post: info@holmen.com

Upptäck våra andra webbplatser