Holmen använder cookies för att förbättra upplevelsen på webbplatsen, klicka här för att läsa mer.

Skogrik på resurser Människormed mandatProduktervi tror på
2013-04-11

Holmens ekonomiska rapportering 2014 sker enligt följande:

13 februari    Bokslutsrapport för 2013

7 maj             Delårsrapport, januari – mars

13 augusti      Delårsrapport, januari – juni

23 oktober     Delårsrapport, januari – september

Årsstämma hålls den 8 april.

Årsredovisning för 2013 offentliggörs i mitten av mars och distribueras till aktieägarna via post.

I egenskap av utgivare offentliggör Holmen AB enligt 17 kap. lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden informationen i detta pressmeddelande. Informationen lämnades till medierna för offentliggörande torsdagen den 11 april 2013 kl. 10.15.Om Holmen-koncernen

Holmen är en skogsindustrikoncern som tillverkar tryckpapper, kartong och trävaror och bedriver verksamhet inom skogsbruk och energi. Det stora egna skogsinnehavet och höga andelen egenproducerad energi är strategiskt viktiga resurser för Holmens framtida utveckling.

Holmen AB

Tel: 08-666 21 00

E-post: info@holmen.com

Upptäck våra andra webbplatser