2013-04-11

Holmens ekonomiska rapportering 2014 sker enligt följande:

13 februari    Bokslutsrapport för 2013

7 maj             Delårsrapport, januari – mars

13 augusti      Delårsrapport, januari – juni

23 oktober     Delårsrapport, januari – september

Årsstämma hålls den 8 april.

Årsredovisning för 2013 offentliggörs i mitten av mars och distribueras till aktieägarna via post.

I egenskap av utgivare offentliggör Holmen AB enligt 17 kap. lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden informationen i detta pressmeddelande. Informationen lämnades till medierna för offentliggörande torsdagen den 11 april 2013 kl. 10.15.Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter (GDPR)
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2019