Holmen använder cookies för att förbättra upplevelsen på webbplatsen, klicka här för att läsa mer.

Skogrik på resurser Människormed mandatProduktervi tror på
2012-04-02

Holmens ekonomiska rapportering 2013 sker enligt följande:

7 februari      Bokslutsrapport för 2012

24 april          Delårsrapport, januari - mars

14 augusti      Delårsrapport, januari - juni

24 oktober     Delårsrapport, januari - september

Årsstämma hålls den 10 april.

Årsredovisning för 2012 utkommer i mitten av mars och distribueras till aktieägarna via post.

______

I egenskap av utgivare offentliggör Holmen AB enligt 17 kap. lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden informationen i detta pressmeddelande. Informationen lämnades till medierna för offentliggörande måndagen den 2 april 2012 kl. 17.00.Om Holmen-koncernen

Holmen är en skogsindustrikoncern som tillverkar tryckpapper, kartong och trävaror och bedriver verksamhet inom skogsbruk och energi. Det stora egna skogsinnehavet och höga andelen egenproducerad energi är strategiskt viktiga resurser för Holmens framtida utveckling.

Holmen AB

Tel: 08-666 21 00

E-post: info@holmen.com

Upptäck våra andra webbplatser