2012-04-02

Holmens ekonomiska rapportering 2013 sker enligt följande:

7 februari      Bokslutsrapport för 2012

24 april          Delårsrapport, januari - mars

14 augusti      Delårsrapport, januari - juni

24 oktober     Delårsrapport, januari - september

Årsstämma hålls den 10 april.

Årsredovisning för 2012 utkommer i mitten av mars och distribueras till aktieägarna via post.

______

I egenskap av utgivare offentliggör Holmen AB enligt 17 kap. lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden informationen i detta pressmeddelande. Informationen lämnades till medierna för offentliggörande måndagen den 2 april 2012 kl. 17.00.Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter (GDPR)
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2019