Holmen använder cookies för att förbättra upplevelsen på webbplatsen, klicka här för att läsa mer.

Skogrik på resurser Människormed mandatProduktervi tror på
2011-03-31

Holmens ekonomiska rapportering 2012 sker enligt följande:

2 februari      Bokslutsrapport för 2011

8 maj             Delårsrapport, januari - mars

14 augusti      Delårsrapport, januari - juni

26 oktober     Delårsrapport, januari - september

Årsstämma hålls den 29 mars.

Årsredovisning för 2011 utkommer i början av mars och distribueras till aktieägarna via post.

_______________________

I egenskap av utgivare offentliggör Holmen AB enligt 17 kap. lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden informationen i detta pressmeddelande. Informationen lämnades till medierna för offentliggörande torsdagen den 31 mars 2011 kl. 11.00.Om Holmen-koncernen

Holmen är en skogsindustrikoncern som tillverkar tryckpapper, kartong och trävaror och bedriver verksamhet inom skogsbruk och energi. Det stora egna skogsinnehavet och höga andelen egenproducerad energi är strategiskt viktiga resurser för Holmens framtida utveckling.

Holmen AB

Tel: 08-666 21 00

E-post: info@holmen.com

Upptäck våra andra webbplatser