2010-03-25

Holmens ekonomiska rapportering 2011 sker enligt följande:

2 februari Bokslutsrapport för 2010

6 maj Delårsrapport, januari - mars

17 augusti Delårsrapport, januari - juni

26 oktober Delårsrapport, januari - september

Årsstämma hålls den 30 mars.

Årsredovisning för 2010 utkommer i början av mars och distribueras till aktieägarna via post.

I egenskap av utgivare offentliggör Holmen AB enligt 17 kap. lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden informationen i detta pressmeddelande. Informationen lämnades till medierna för offentliggörande torsdagen den 25 mars 2010 kl. 10.00.Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter (GDPR)
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2019