Holmen använder cookies för att förbättra upplevelsen på webbplatsen, klicka här för att läsa mer.

Skogrik på resurser Människormed mandatProduktervi tror på
2010-03-25

Holmens ekonomiska rapportering 2011 sker enligt följande:

2 februari Bokslutsrapport för 2010

6 maj Delårsrapport, januari - mars

17 augusti Delårsrapport, januari - juni

26 oktober Delårsrapport, januari - september

Årsstämma hålls den 30 mars.

Årsredovisning för 2010 utkommer i början av mars och distribueras till aktieägarna via post.

I egenskap av utgivare offentliggör Holmen AB enligt 17 kap. lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden informationen i detta pressmeddelande. Informationen lämnades till medierna för offentliggörande torsdagen den 25 mars 2010 kl. 10.00.Om Holmen-koncernen

Holmen är en skogsindustrikoncern som tillverkar tryckpapper, kartong och trävaror och bedriver verksamhet inom skogsbruk och energi. Det stora egna skogsinnehavet och höga andelen egenproducerad energi är strategiskt viktiga resurser för Holmens framtida utveckling.

Holmen AB

Tel: 08-666 21 00

E-post: info@holmen.com

Upptäck våra andra webbplatser