Holmen använder cookies för att förbättra upplevelsen på webbplatsen, klicka här för att läsa mer.

Skogrik på resurser Människormed mandatProduktervi tror på
2006-02-02

Valberedningen i Holmen föreslår bolagsstämman att Curt Källströmer väljs till ny styrelseledamot.

Curt Källströmer är sedan många år verksam inom Handelsbanken och har innehaft ett antal chefsbefattningar, bland annat som chef för Regionbanken Norra Norrland och Regionbanken Mellansverige. För närvarande är Curt Källströmer vice ordförande i Handelsbankens Pensionsstiftelser. Han har därutöver flera styrelseuppdrag såväl inom som utanför Handelsbanksfären.

Vidare föreslår valberedningen omval av nuvarande styrelseledamöterna Fredrik Lundberg, som även föreslås omvald som ordförande i styrelsen, Lilian Fossum, Magnus Hall, Carl Kempe, Hans Larsson, Ulf Lundahl, Göran Lundin och Bengt Pettersson.

Styrelseledamoten Arne Mårtensson har avböjt omval.

Holmens ordinarie bolagsstämma 2006 äger rum i Stockholm den 28 mars.

För ytterligare information, kontakta valberedningens ordförande Per Welin. Tel. 070/658 85 49.Om Holmen-koncernen

Holmen är en skogsindustrikoncern som tillverkar tryckpapper, kartong och trävaror och bedriver verksamhet inom skogsbruk och energi. Det stora egna skogsinnehavet och höga andelen egenproducerad energi är strategiskt viktiga resurser för Holmens framtida utveckling.

Holmen AB

Tel: 08-666 21 00

E-post: info@holmen.com

Upptäck våra andra webbplatser