Holmen använder cookies för att förbättra upplevelsen på webbplatsen, klicka här för att läsa mer.

Skogrik på resurser Människormed mandatProduktervi tror på
2007-05-16

Brynolf Alexandersson har utsetts till verkställande direktör för Holmen Energi AB. Han är för närvarande VD för Umeå Energi Elnät AB och tillträder den nya befattningen i augusti 2007.

Holmen-koncernens affärsområde Holmen Energi ansvarar för energirelaterade frågor för koncernen. Ansvaret omfattar särskilt elförsörjningen till Holmens industrier. I Sverige tillgodoses denna till cirka en tredjedel av vattenkraftproduktion vid ett 20-tal hel- och delägda vattenkraftverk, vars drift Holmen Energi ansvarar för. Ett normalår uppgår produktionen vid dessa till cirka 1,1 TWh.

Holmen Energis omsättning uppgår till cirka 1,5 mdkr per år och antalet anställda är cirka 10.

Brynolf Alexandersson efterträder tillförordnad VD Sven Wird, chef för koncernstab Teknik inom Holmen.Om Holmen-koncernen

Holmen är en skogsindustrikoncern som tillverkar tryckpapper, kartong och trävaror och bedriver verksamhet inom skogsbruk och energi. Det stora egna skogsinnehavet och höga andelen egenproducerad energi är strategiskt viktiga resurser för Holmens framtida utveckling.

Holmen AB

Tel: 08-666 21 00

E-post: info@holmen.com

Upptäck våra andra webbplatser