Holmen använder cookies för att förbättra upplevelsen på webbplatsen, klicka här för att läsa mer.

Skogrik på resurser Människormed mandatProduktervi tror på
2008-12-01

Utbildningsminister Jan Björklund invigde idag en ny massalinje vid Bravikens Pappersbruk i Norrköping.

Investeringen innebär att befintlig spetsteknologi i samverkan med helt nyutvecklad utrustning nu prövas i full skala för första gången.

− Den nya massalinjen innebär inte bara förbättrad massakvalitet och ökad produktionskapacitet utan också en väsentlig energieffektivisering i form av lägre elförbrukning på cirka 25 procent och dessutom minskad oljeförbrukning, säger Holmens VD Magnus Hall. Investeringen är ett led i att höja kvaliteten på våra produkter samtidigt som det är vår ambition att bidra till en långsiktigt hållbar utveckling med minskad energiförbrukning för varje ton producerat papper. Med dagens höga energikostnader utgör den också en viktig förutsättning för en stärkt lönsamhet.

Investeringen uppgick till cirka 500 miljoner kronor och ersätter en 30 år gammal produktionsenhet. Massan används för att producera tidnings- och specialtryckpapper.Om Holmen-koncernen

Holmen är en skogsindustrikoncern som tillverkar tryckpapper, kartong och trävaror och bedriver verksamhet inom skogsbruk och energi. Det stora egna skogsinnehavet och höga andelen egenproducerad energi är strategiskt viktiga resurser för Holmens framtida utveckling.

Holmen AB

Tel: 08-666 21 00

E-post: info@holmen.com

Upptäck våra andra webbplatser