2008-05-12

En brand utbröt under söndagen vid Holmens pappersbruk i Norrköping. En person med lättare rökskador har inrapporterats.

Branden, som är under kontroll, började troligen i de på området belägna bark- och flisstackarna. Ett antal flistransportörer är skadade. Övriga vitala anläggningar för massa- och pappersproduktionen såsom TMP-fabrik, returpappersfabrik, ångcentral, pappersbruk med tre pappersmaskiner samt lossning och lastning i hamnen berördes inte av branden. Totalstopp råder dock för närvarande i hela bruket.

Det är i nuläget oklart när och i vilken omfattning de olika delarna av produktionen kan komma igång igen då släckningsarbetet fortfarande pågår.

En utredning av brandorsaken, brandförloppet och skadornas omfattning har inletts.Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter (GDPR)
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2019