Holmen använder cookies för att förbättra upplevelsen på webbplatsen, klicka här för att läsa mer.

Skogrik på resurser Människormed mandatProduktervi tror på
2000-03-10

Styrelse i Holmen AB

Aktieägare som tillsammans representerar cirka 70 procent av rösterna i
Holmen AB har anmält att de vid den ordinarie bolagsstämman onsdagen den
12 april 2000 vid val av styrelse kommer att föreslå omval av följande
ordinarie ledamöter: Fredrik Lundberg, Carl Kempe, Hans Larsson, Arne
Mårtensson, Bengt Pettersson, Per Welin och Christer Zetterberg.

Nyval föreslås av Per Ericson, verkställande direktör och koncernchef i
Holmen sedan den 15 februari 2000.

Kallelse till stämman publiceras måndagen den 13 mars.Om Holmen-koncernen

Holmen är en skogsindustrikoncern som tillverkar tryckpapper, kartong och trävaror och bedriver verksamhet inom skogsbruk och energi. Det stora egna skogsinnehavet och höga andelen egenproducerad energi är strategiskt viktiga resurser för Holmens framtida utveckling.

Holmen AB

Tel: 08-666 21 00

E-post: info@holmen.com

Upptäck våra andra webbplatser