Holmen använder cookies för att förbättra upplevelsen på webbplatsen, klicka här för att läsa mer.

Skogrik på resurser Människormed mandatProduktervi tror på
2006-02-02

· Koncernens nettoomsättning uppgick till 16 319 (2004: 15 653) mnkr.

· Resultatet efter skatt blev 1 256 (1 275) mnkr.

· Vinsten per aktie efter utspädning uppgick till 14,8 (15,1) kronor. Avkastningen på eget kapital var 8,0 (7,9) %.

· Rörelseresultatet blev 1 973 (1 952) mnkr. Högre priser för tidnings- och journalpapper påverkade resultatet positivt samtidigt som kostnaderna för energi, kemikalier och transporter ökade betydligt.

· Rörelseresultatet för fjärde kvartalet var 570 mnkr, vilket var 20 mnkr lägre än föregående kvartal.

· Styrelsen föreslår en utdelning om 11 kronor per aktie. Föregående år lämnades en utdelning om 10 kronor.

· Marknadsläget för tidningspapper i Europa var fortsatt bra under fjärde kvartalet. Holmen Papers leveranser för helåret ökade med 2 % jämfört med föregående år. Förhandlingar om prishöjningar pågår.

· Marknadsläget för färskfiberkartong i Europa var fortsatt bra under fjärde kvartalet. Iggesund Paperboards leveranser för helåret var 2 % lägre jämfört med föregående år på grund av lägre produktion. Priserna var stabila.Om Holmen-koncernen

Holmen är en skogsindustrikoncern som tillverkar tryckpapper, kartong och trävaror och bedriver verksamhet inom skogsbruk och energi. Det stora egna skogsinnehavet och höga andelen egenproducerad energi är strategiskt viktiga resurser för Holmens framtida utveckling.

Holmen AB

Tel: 08-666 21 00

E-post: info@holmen.com

Upptäck våra andra webbplatser