Holmen använder cookies för att förbättra upplevelsen på webbplatsen, klicka här för att läsa mer.

Skogrik på resurser Människormed mandatProduktervi tror på
2001-06-07

Björn Kvick har utsetts till VD för Iggesund Paperboard AB, Holmens
affärsområde för produktion och försäljning av kartong. Kvick tillträder
befattningen den 1 juli 2001.

Björn Kvick är sedan cirka tio år chef för Iggesunds Bruk,
affärsområdets största enhet med en kapacitet på 300 000 ton per år och
cirka 850 anställda.

Kvick efterträder Per Ericson, Holmens VD och koncernchef, som varit VD
för Iggesund Paperboard sedan mitten av augusti 2000.

Iggesund Paperboards nettoomsättning uppgick 2000 till cirka 4, 2
miljarder kronor och antalet anställda var cirka 2 000.
Produktionskapaciteten vid de tre bruken i Iggesund, Workington
(Storbritannien) och Strömsbruk uppgår till 500 000 ton per år.

Tillverkning och försäljning omfattar kartong för förpackningar till
exempelvis kosmetika, konfektyr och livsmedel samt för grafiska ändamål.Om Holmen-koncernen

Holmen är en skogsindustrikoncern som tillverkar tryckpapper, kartong och trävaror och bedriver verksamhet inom skogsbruk och energi. Det stora egna skogsinnehavet och höga andelen egenproducerad energi är strategiskt viktiga resurser för Holmens framtida utveckling.

Holmen AB

Tel: 08-666 21 00

E-post: info@holmen.com

Upptäck våra andra webbplatser