2009-09-01

Holmen Skogs affärsområdeschef Björn Andrén går i pension med sista arbetsdag 31 januari 2010.

Björn Andrén har sedan 1971 innehaft flera olika befattningar inom MoDo Skog och Holmen Skog. 1984 tog han plats i MoDo Skogs ledningsgrupp och sedan 1997 har han innehaft posten som chef för affärsområdet Holmen Skog.

______________
För ytterligare information kontakta:
Thommy Haglund, HR-direktör Holmen AB, tel 070-258 74 78
Ingela Carlsson, informationsdirektör Holmen AB, tel 070-212 97 12

I egenskap av utgivare offentliggör Holmen AB enligt 17 kap. lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden informationen i detta pressmeddelande.
Informationen lämnades till medierna för offentliggörande den 1 september 2009 kl.11.00.Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter (GDPR)
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2019