Holmen använder cookies för att förbättra upplevelsen på webbplatsen, klicka här för att läsa mer.

Skogrik på resurser Människormed mandatProduktervi tror på
2009-09-01

Holmen Skogs affärsområdeschef Björn Andrén går i pension med sista arbetsdag 31 januari 2010.

Björn Andrén har sedan 1971 innehaft flera olika befattningar inom MoDo Skog och Holmen Skog. 1984 tog han plats i MoDo Skogs ledningsgrupp och sedan 1997 har han innehaft posten som chef för affärsområdet Holmen Skog.

______________
För ytterligare information kontakta:
Thommy Haglund, HR-direktör Holmen AB, tel 070-258 74 78
Ingela Carlsson, informationsdirektör Holmen AB, tel 070-212 97 12

I egenskap av utgivare offentliggör Holmen AB enligt 17 kap. lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden informationen i detta pressmeddelande.
Informationen lämnades till medierna för offentliggörande den 1 september 2009 kl.11.00.Om Holmen-koncernen

Holmen är en skogsindustrikoncern som tillverkar tryckpapper, kartong och trävaror och bedriver verksamhet inom skogsbruk och energi. Det stora egna skogsinnehavet och höga andelen egenproducerad energi är strategiskt viktiga resurser för Holmens framtida utveckling.

Holmen AB

Tel: 08-666 21 00

E-post: info@holmen.com

Upptäck våra andra webbplatser