Holmen använder cookies för att förbättra upplevelsen på webbplatsen, klicka här för att läsa mer.

Skogrik på resurser Människormed mandatProduktervi tror på
2001-12-05

Iggesund Paperboard har varslat ett 50-tal medarbetare, huvudsakligen
tjänstemän, om uppsägning vid kartongbruket i Workington,
Storbritannien.

Bakgrunden till varslet är brukets otillfredsställande lönsamhet.

Personalreduktionen är en del i ett åtgärdsprogram, som syftar till
sänkta kostnader. Därutöver ingår i programmet åtgärder för ökad
effektivitet och högre produktion.

Holmens VD och koncernchef Göran Lundin:
- Koncernen har så här långt inte kunnat dra full nytta av gjorda
investeringar i bruket. Syftet med personalneddragningen är att
åstadkomma en nödvändig kostnadsreduktion, men vi måste också fokusera
på övriga delar av åtgärdsprogrammet.

Workington sysselsätter f n cirka 525 personer.

Vidare har det av Holmen helägda dotterbolaget Skärnäs Terminal AB i
Iggesund varslat 20 personer, varav 14 kollektivanställda och sex
tjänstemän, om uppsägning.
Främsta orsak är minskad vedimport till terminalen.

Skärnäs Terminal AB sysselsätter f n ett 70-tal personer.

För ytterligare information, kontakta gärna Holmens VD och koncernchef
Göran Lundin, tel. 08/666 21 00, och Björn Kvick, VD för Iggesund
Paperboard, tel. 0650/280 00.Om Holmen-koncernen

Holmen är en skogsindustrikoncern som tillverkar tryckpapper, kartong och trävaror och bedriver verksamhet inom skogsbruk och energi. Det stora egna skogsinnehavet och höga andelen egenproducerad energi är strategiskt viktiga resurser för Holmens framtida utveckling.

Holmen AB

Tel: 08-666 21 00

E-post: info@holmen.com

Upptäck våra andra webbplatser