Holmen använder cookies för att förbättra upplevelsen på webbplatsen, klicka här för att läsa mer.

Skogrik på resurser Människormed mandatProduktervi tror på
2004-09-22

Holmen-ägda Hallsta Pappersbruk i Hallstavik inleder idag MBL-förhandlingar rörande tidigare aviserat besparingsprogram. Bruket har idag cirka 1 000 befattningar men kommer till hösten 2005 att ha cirka 900. Detta för att långsiktigt behålla konkurrenskraft och uppnå förbättrad lönsamhet.

- Vi går nu in i förhandlingar med de fackliga organisationernas representanter och målsättningen är att klara detta utan uppsägningar, säger Per Bjurbom, platschef vid Hallsta Pappersbruk.

- Resultatutvecklingen och lönsamheten vid Hallsta Pappersbruk behöver stärkas. Brukets fasta kostnader är för höga och vi måste både öka produktionen och anpassa befattnings-planen. Detta för att på lång sikt trygga Hallstas fortsatta utveckling som konkurrenskraftig leverantör på marknaden och därmed kunna leva kvar som stor och betydande arbetsgivare i regionen, säger Per Bjurbom.

Reduktionen av antalet befattningar kommer att beröra såväl kollektivanställda som tjänstemän. Besparingen motsvarar en kostnadssänkning på 50 Mkr per år och beräknas få fullt genomslag andra halvåret 2005.

För ytterligare information kontakta platschef Per Bjurbom, tel 0175-260 00.Om Holmen-koncernen

Holmen är en skogsindustrikoncern som tillverkar tryckpapper, kartong och trävaror och bedriver verksamhet inom skogsbruk och energi. Det stora egna skogsinnehavet och höga andelen egenproducerad energi är strategiskt viktiga resurser för Holmens framtida utveckling.

Holmen AB

Tel: 08-666 21 00

E-post: info@holmen.com

Upptäck våra andra webbplatser