Holmen använder cookies för att förbättra upplevelsen på webbplatsen, klicka här för att läsa mer.

Skogrik på resurser Människormed mandatProduktervi tror på

Vindkraftsbolaget VindIn, där Holmen är delägare, förvärvar en del av Blekinge Offshore AB som projekterar och utvvecklar ett av Sveriges och världens största havsbaserade
vindkraftsprojekt i Hanöbukten vid Blekinge.


Kategorier: Holmen , Holmen Energi

2010-12-07

 

Läs mer på VindIns hemsida.Om Holmen-koncernen

Holmen är en skogsindustrikoncern som tillverkar tryckpapper, kartong och trävaror och bedriver verksamhet inom skogsbruk och energi. Det stora egna skogsinnehavet och höga andelen egenproducerad energi är strategiskt viktiga resurser för Holmens framtida utveckling.

Holmen AB

Tel: 08-666 21 00

E-post: info@holmen.com

Upptäck våra andra webbplatser