Holmen använder cookies för att förbättra upplevelsen på webbplatsen, klicka här för att läsa mer.

Skogrik på resurser Människormed mandatProduktervi tror på

Kategorier: Holmen , Holmen Energi , Hållbarhet

2011-02-23

Vindkraftsbolaget VindIn, där Holmen är delägare, har tecknat avtal om leverans och uppförande av minst 25 vindkraftverk. Vindkraftverken kommer att placeras på Trattberget och Skallberget i nordvästra Ångermanland. 

 

Läs mer på VindIns webbplats.Om Holmen-koncernen

Holmen är en skogsindustrikoncern som tillverkar tryckpapper, kartong och trävaror och bedriver verksamhet inom skogsbruk och energi. Det stora egna skogsinnehavet och höga andelen egenproducerad energi är strategiskt viktiga resurser för Holmens framtida utveckling.

Holmen AB

Tel: 08-666 21 00

E-post: info@holmen.com

Upptäck våra andra webbplatser