Iggesund Paperboard aviserar en uppgradering av sin flaggskeppsprodukt Invercote. Från och med sommaren 2015 förses den mest sålda kartongen i Invercote-familjen, Invercote G med en lättbestruken motsida.

2015-01-14

 

”Allt fler varumärkesägare vill ha möjlighet till ett kvalitativt motsidestryck för att exempelvis trycka en färgton eller ett mönster som förbättrar igenkänning och stärker varumärket. Vi utvecklar Invercote steg för steg, och alltid i den riktning som våra kunder vill”, säger Arvid Sundblad, ansvarig för Iggesunds globala försäljning.

 

Invercote G har hittills varit trippelbestruken på trycksidan med en obestruken motsida och finns i ytvikter från 180 – 380 g/m2. Genom åren har den kommit att bli kvalitetsledande, framför allt beroende kombinationen av excellenta tryck- och folieringsegenskaper tillsammans med hög kvalitet och en lika hög kvalitetsjämnhet. Ett av många skäl att välja den som grafiskt eller förpackningsmaterial har varit den höga graden i förutsägbarhet i slutresultatet.

 

Motsidesbestrykningen gör att vitheten på motsidan justerats upp. Ljusbeständigheten, som redan tidigare varit marknadens bästa, har förbättrats ytterligare, något som har stor betydelse för att en förpackning ska se fräsch ut över tid på butikshyllan.

 

”Det här är ingen revolution, utan en anpassning till gradvis förändrade kundkrav. Men en förändring där vi också värnat om alla de egenskaper som återkommande gjort att Invercote i mätningar rankas som den europeiska kartongmarknadens starkaste varumärke av ledande varumärkesägare”, fortsätter Arvid Sundblad.

 

Parallellt med introduktionen av den uppgraderade Invercote G så har företaget också både tydliggjort och förbättrat sitt serviceerbjudande under namnet Care by Iggesund. Konstanta ledtider är målet, men också allt från snabb provservice och kunskapsförmedling till lokalt teknikstöd och transparent råvaruförsörjning.

 

”Den som väljer Invercote ska inte bara sova gott om natten. Han eller hon ska också vara förvissad om att slutresultatet kommer att bli bländande”, slutar Arvid Sundblad.

 

Specifikationer och provmaterial för den uppgraderade uppgraderade Invercote finns tillgängliga från tidiga februari, och leveranserna börjar den 1 juli.

 Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter (GDPR)
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2019