En ny studie som genomförts i tio länder visar att 18-24 åringar tycker om att läsa på papper.

 

Unga uppskattar papper


Kategorier: Holmen , Holmen Paper , Papper

2012-01-19

Hela 83% av 18-24 åringarna föredrar att läsa på papper framför att läsa på en skärm. 78% av de svarande i åldersgruppen säger att papper och tryck är behagligare att ta på och hantera jämfört med andra medier. 63% föredrar dessutom att ha viktiga dokument i pappersformat och 57% tror att pappersarkiv är mer hållbart än elektroniskt lagrad information.

 

Studien visar dock också på att konsumenterna behöver mer information om tryck och pappers miljöpåverkan. Trots att 63% av de svarande i undersökningen säger sig förstå att papper och tryck är baserat på en förnyelsebar råvara, tror en majoritet att endast 20-40% av papperet i Europa lämnas till återvinning. Den verkliga siffran ligger enligt European Recovered Paper Council på 60%, i Sverige är återvinningsgraden ännu högre och branchen är en av de ledande i Europa när det gäller just grad av återvinning.  

 

Källa: Power of PrintHolmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter (GDPR)
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2019