Holmen använder cookies för att förbättra upplevelsen på webbplatsen, klicka här för att läsa mer.

Skogrik på resurser Människormed mandatProduktervi tror på

En ny studie som genomförts i tio länder visar att 18-24 åringar tycker om att läsa på papper.

 

Unga uppskattar papper


Kategorier: Holmen , Holmen Paper , Tryckpapper

2012-01-19

Hela 83% av 18-24 åringarna föredrar att läsa på papper framför att läsa på en skärm. 78% av de svarande i åldersgruppen säger att papper och tryck är behagligare att ta på och hantera jämfört med andra medier. 63% föredrar dessutom att ha viktiga dokument i pappersformat och 57% tror att pappersarkiv är mer hållbart än elektroniskt lagrad information.

 

Studien visar dock också på att konsumenterna behöver mer information om tryck och pappers miljöpåverkan. Trots att 63% av de svarande i undersökningen säger sig förstå att papper och tryck är baserat på en förnyelsebar råvara, tror en majoritet att endast 20-40% av papperet i Europa lämnas till återvinning. Den verkliga siffran ligger enligt European Recovered Paper Council på 60%, i Sverige är återvinningsgraden ännu högre och branchen är en av de ledande i Europa när det gäller just grad av återvinning.  

 

Källa: Power of PrintOm Holmen-koncernen

Holmen är en skogsindustrikoncern som tillverkar tryckpapper, kartong och trävaror och bedriver verksamhet inom skogsbruk och energi. Det stora egna skogsinnehavet och höga andelen egenproducerad energi är strategiskt viktiga resurser för Holmens framtida utveckling.

Holmen AB

Tel: 08-666 21 00

E-post: info@holmen.com

Upptäck våra andra webbplatser