Holmen använder cookies för att förbättra upplevelsen på webbplatsen, klicka här för att läsa mer.

Skogrik på resurser Människormed mandatProduktervi tror på

Skogen är en biologisk produktionsapparat som med hjälp av sol, luft och vatten kan producera virke och energi i all framtid. Skogen och dess produkter har därmed en given plats i det framtida, hållbara samhället. Skogsbruket är komplext och speglas ibland felaktigt i debatten.


Kategorier: Holmen Skog , Om skog , Hållbarhet

2014-03-31

Holmen vill öka kunskapen om skogsbruk och kommer under april och maj visa korta reklamfilmer på TV4 och Sjuan i sändningsområdena Norrköping och Linköping. Samtidigt har vi förbättrat vår information här på vår webbplats och kommer att vara mer synliga i sociala medier.

Se filmerna om Holmens skogsbruk

Fördjupa din skogskunskapOm Holmen-koncernen

Holmen är en skogsindustrikoncern som tillverkar tryckpapper, kartong och trävaror och bedriver verksamhet inom skogsbruk och energi. Det stora egna skogsinnehavet och höga andelen egenproducerad energi är strategiskt viktiga resurser för Holmens framtida utveckling.

Holmen AB

Tel: 08-666 21 00

E-post: info@holmen.com

Upptäck våra andra webbplatser