Ett stort informationsarbete i Sverige och resten av världen. Att ändra invanda mönster när det gäller byggprocessen av flervåningshus, arkitektur, stadsplanering med mera. Det är vad som krävs för att träbyggandet ska öka. Det menar Johan Hedin, marknadschef på Holmen Timber.

2014-02-24

Holmen Timbers marknadschef Johan Hedin

 

Holmen Timber har sågat och exporterat trävaror sedan 1873. Johan Hedin ser framför allt tre tungt vägande skäl till att välja trä för ett mer hållbart byggande.
– Det främsta skälet är att trä är ett förnybart material. Skogsindustrin tar ansvar för att det varje år planteras minst två gånger så många nya plantor som det avverkas träd. Det andra skälet är att träbyggande ger kortare byggtider och därmed lägre kostnader.

När husgrunden väl är på plats byggs träbyggnader till stor del av förproducerade moduler, beskriver Johan Hedin och fortsätter:
– För det tredje är produktionen av trävaror mycket miljövänlig och en förhållandevis energieffektiv process, med minimala utsläpp till atmosfär och vattendrag.

 

Kräver gedigna kunskaper i alla led

Trots alla fördelar byggs det inte tillräckligt många flervåningshus i trä, anser som Johan Hedin. Han menar att det delvis beror på traditioner, men framför allt på att det saknas byggstandarder.
– I Sverige finns sedan länge en tradition av att bygga höga hus i betong. Det tar tid att övertyga branschen om fördelarna med att bygga i trä. Men vi är på god väg eftersom alla parter inom byggindustrin måste ta hänsyn till klimatförändringar och andra miljöaspekter. Det handlar även om kunskap och nya tekniker. Trä är ett biologiskt material och det krävs gedigna kunskaper för att det ska bli goda resultat i alla led, förklarar Johan Hedin.

 

Samarbete sprider kunskap

För att sprida kunskapen över Sverige och hela världen krävs samarbete inom hela trä- och skogsindustrin och ett synkroniserat informationsarbete. Johan Hedin jobbar både i Sverige och utomlands för att kunskapen ska spridas.

– För att lyckas är det viktigt att Holmen Timber verkar genom intresseorganisationer som Svenskt Trä och liknande organisationer utomlands, exempelvis EOS, European Organization of the Sawmill Industry. När vi jobbar tillsammans blir vi riktigt starka och kan få många fler att se fördelarna med att bygga hållbart i trä.Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter (GDPR)
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2019