Holmen använder cookies för att förbättra upplevelsen på webbplatsen, klicka här för att läsa mer.

Skogrik på resurser Människormed mandatProduktervi tror på

Sönderbetad skog, magra djur och allt fler viltolyckor, är tecken på en för stor klövviltstam. Syftet med den nya älgförvaltningen är att uppnå en klövviltstam i balans med fodertillgången. För att nå dit har svenskt skogsbruk nu satt upp gemensamma mål för klövviltförvaltningen.


Kategorier: Holmen Skog , Om skog

2012-12-10

Idag är betestrycket på många håll högre än vad den långsiktigt hållbara betestillgången medger. Det orsakar stora produktions- och värdeförluster. Det gör också att skogsägare i vissa regioner väljer att sätta gran i stället för tall, trots att den växer sämre och ger ett lägre värde än vad oskadad tall skulle ge.

 

Skogsnäringens gemensamma mål ger ett betydande utrymme för vilt i de svenska skogarna, samtidigt som värdefull skogsproduktion säkras.

 

Ett av målen är att minst 70 procent av tallstammarna ska vara oskadade av viltbete när de når en höjd av 5 meter. Ett annat att det ska vara möjligt för rönn, asp, sälg och ek att bli trädbildande i hela Sverige där de är naturligt förekommande.

 Om Holmen-koncernen

Holmen är en skogsindustrikoncern som tillverkar tryckpapper, kartong och trävaror och bedriver verksamhet inom skogsbruk och energi. Det stora egna skogsinnehavet och höga andelen egenproducerad energi är strategiskt viktiga resurser för Holmens framtida utveckling.

Holmen AB

Tel: 08-666 21 00

E-post: info@holmen.com

Upptäck våra andra webbplatser