Sönderbetad skog, magra djur och allt fler viltolyckor, är tecken på en för stor klövviltstam. Syftet med den nya älgförvaltningen är att uppnå en klövviltstam i balans med fodertillgången. För att nå dit har svenskt skogsbruk nu satt upp gemensamma mål för klövviltförvaltningen.


Kategorier: Holmen Skog , Om skog

2012-12-10

Idag är betestrycket på många håll högre än vad den långsiktigt hållbara betestillgången medger. Det orsakar stora produktions- och värdeförluster. Det gör också att skogsägare i vissa regioner väljer att sätta gran i stället för tall, trots att den växer sämre och ger ett lägre värde än vad oskadad tall skulle ge.

 

Skogsnäringens gemensamma mål ger ett betydande utrymme för vilt i de svenska skogarna, samtidigt som värdefull skogsproduktion säkras.

 

Ett av målen är att minst 70 procent av tallstammarna ska vara oskadade av viltbete när de når en höjd av 5 meter. Ett annat att det ska vara möjligt för rönn, asp, sälg och ek att bli trädbildande i hela Sverige där de är naturligt förekommande.

 Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter (GDPR)
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2019