Militär teknik kan komma att användas i framtidens skogsmaskiner. Förhoppningen är att kunna minska bränsleförbrukningen, risken för markskador och kanske också förbättra effektiviteten.


Kategorier: Holmen Skog , Om skog , Hållbarhet

2012-10-01

Flera aktörer inom det svenska skogsbruket går nu samman för att genomföra en förstudie. Tillsammans med försvarsmaterialtillverkaren BAE Systems i Örnsköldsvik vill man undersöka om teknik som används i militära bandfordon kan nyttjas även vid terrängtransporter i skogsbruket.

 

- Skogsbruket är i behov av teknik som kan minska bränsleförbrukningen, risken för markskador och förbättra effektiviteten. Företagen som står bakom projektet ska nu tillsammans med BAE undersöka om den militära tekniken kan hjälpa oss att nå ett eller flera av dessa mål, säger Jan Åhlund, skogsbrukschef på Holmen Skog.

 

Arbetet kommer i första hand att inriktas mot att använda ny teknik för skotare (den maskin som fraktar stockar fram till bilväg). Tekniskt sett har denna maskintyp inte utvecklats i samma takt som skördarna (som avverkar träden). Resultaten från förstudien ska presenteras den 12 december. Projektet går under namnet Hybrid Forestry Truck (HFT). Bakom satsningen står Bergvik, Holmen, Korsnäs, LRF Skogsägarna, Mellanskog, Norrskog, Norra Skogsägarna, SCA, StoraEnso, Sveaskog och Södra Skogsägarna.

 Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter (GDPR)
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2019