Stormen Hilde drabbade Holmens skogsinnehav helgen 16-17 november. Det stormdrabbade området omfattar Holmen Skogs region Örnsköldsvik.


Kategorier: Holmen , Holmen Skog , Om skog

2013-12-02

Skadorna är störst i området mellan Strömsund och Lycksele. I övriga regionen är skadorna mycket begränsade.

 

Inventeringen pågår fortfarande, bland annat med hjälp av helikoptrar, men en preliminär uppskattning är att cirka 400 000 m³sk skog har fallit på Holmens marker. Det är främst nyligen gallrade bestånd eller träd som bevarats i skördade områden som blåst omkull. Volymen bedöms rymmas inom planerade volymer 2013-2014. Skadade träd behöver tillvaratas före sommaren för att undvika risk för insektsangrepp. Arbete med stormskadad skog är farligt och får endast utföras av utbildad personal.


Holmen hjälper även andra drabbade privata skogsägare. Behöver du hjälp kontakta din lokala virkesköpare på Holmen Skog som hjälper dig att bedöma vilka områden som drabbats och skadornas omfattning. Därefter får du råd om hur virket bäst ska tas om hand och vilka åtgärder som du kan få hjälp med.

 Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter (GDPR)
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2019