Holmen använder cookies för att förbättra upplevelsen på webbplatsen, klicka här för att läsa mer.

Skogrik på resurser Människormed mandatProduktervi tror på

Stormen Hilde drabbade Holmens skogsinnehav helgen 16-17 november. Det stormdrabbade området omfattar Holmen Skogs region Örnsköldsvik.


Kategorier: Holmen , Holmen Skog , Om skog

2013-12-02

Skadorna är störst i området mellan Strömsund och Lycksele. I övriga regionen är skadorna mycket begränsade.

 

Inventeringen pågår fortfarande, bland annat med hjälp av helikoptrar, men en preliminär uppskattning är att cirka 400 000 m³sk skog har fallit på Holmens marker. Det är främst nyligen gallrade bestånd eller träd som bevarats i skördade områden som blåst omkull. Volymen bedöms rymmas inom planerade volymer 2013-2014. Skadade träd behöver tillvaratas före sommaren för att undvika risk för insektsangrepp. Arbete med stormskadad skog är farligt och får endast utföras av utbildad personal.


Holmen hjälper även andra drabbade privata skogsägare. Behöver du hjälp kontakta din lokala virkesköpare på Holmen Skog som hjälper dig att bedöma vilka områden som drabbats och skadornas omfattning. Därefter får du råd om hur virket bäst ska tas om hand och vilka åtgärder som du kan få hjälp med.

 Om Holmen-koncernen

Holmen är en skogsindustrikoncern som tillverkar tryckpapper, kartong och trävaror och bedriver verksamhet inom skogsbruk och energi. Det stora egna skogsinnehavet och höga andelen egenproducerad energi är strategiskt viktiga resurser för Holmens framtida utveckling.

Holmen AB

Tel: 08-666 21 00

E-post: info@holmen.com

Upptäck våra andra webbplatser