Holmen använder cookies för att förbättra upplevelsen på webbplatsen, klicka här för att läsa mer.

Skogrik på resurser Människormed mandatProduktervi tror på

Stormen Helga drabbade Holmens skogsinnehav fredagen den 4 december 2015. Det stormdrabbade området omfattar främst Holmens marker i norra Östergötland.


Kategorier: Holmen , Holmen Skog , Om skog

2015-12-07

Inventeringen pågår fortfarande men en preliminär uppskattning är att cirka 75 000 m³sk skog har fallit på företagets marker. Skadorna bedöms vara begränsade och volymen rymmas inom planerad skörd under 2016.
 
Skadade träd behöver tillvaratas före sommaren för att undvika risk för insektsangrepp. Arbete med stormskadad skog är farligt och får endast utföras av utbildad personal.
 
Holmen hjälper även andra drabbade privata skogsägare. Behöver du hjälp kontakta din lokala virkesköpare på Holmen Skog som hjälper dig att bedöma vilka områden som drabbats och skadornas omfattning. Därefter får du råd om hur virket bäst ska tas om hand och vilka åtgärder som du kan få hjälp med.

 

 
Se kontaktuppgifter för Holmens virkesköpare inom:

•    Distrikt Linköping
•    Distrikt Nyköping
•    Distrikt Vimmerby
•    Distrikt Västerås
•    Distrikt Örebro

Läs mer

Checklista för stormskadorOm Holmen-koncernen

Holmen är en skogsindustrikoncern som tillverkar tryckpapper, kartong och trävaror och bedriver verksamhet inom skogsbruk och energi. Det stora egna skogsinnehavet och höga andelen egenproducerad energi är strategiskt viktiga resurser för Holmens framtida utveckling.

Holmen AB

Tel: 08-666 21 00

E-post: info@holmen.com

Upptäck våra andra webbplatser