Holmen använder cookies för att förbättra upplevelsen på webbplatsen, klicka här för att läsa mer.

Skogrik på resurser Människormed mandatProduktervi tror på

Under helgen drog en kraftig storm in över landet. Holmens skogsinnehav finns bland annat inom de områden som berörts av stormen.


Kategorier: Holmen , Holmen Skog , Om skog

2015-12-07

I nuläget går det inte att säga något om hur och i så fall i vilken omfattning Holmens skog har drabbats. Inventering pågår.

Vi hjälper dig

Är du privat skogsägare och har drabbats av stormen? Kontakta din lokala virkesköpare på Holmen Skog som hjälper dig att bedöma vilka områden som drabbats och skadornas omfattning. Därefter får du råd om hur virket bäst ska tas om hand och vilka åtgärder som du kan få hjälp med.
 
Se kontaktuppgifter för Holmens virkesköpare inom:

•    Distrikt Linköping
•    Distrikt Nyköping
•    Distrikt Vimmerby
•    Distrikt Västerås
•    Distrikt Örebro

Läs mer

Checklista för stormskadorOm Holmen-koncernen

Holmen är en skogsindustrikoncern som tillverkar tryckpapper, kartong och trävaror och bedriver verksamhet inom skogsbruk och energi. Det stora egna skogsinnehavet och höga andelen egenproducerad energi är strategiskt viktiga resurser för Holmens framtida utveckling.

Holmen AB

Tel: 08-666 21 00

E-post: info@holmen.com

Upptäck våra andra webbplatser