Under helgen drog en kraftig storm in över landet. Holmens skogsinnehav finns bland annat inom de områden som berörts av stormen.


Kategorier: Holmen , Holmen Skog , Om skog

2015-12-07

I nuläget går det inte att säga något om hur och i så fall i vilken omfattning Holmens skog har drabbats. Inventering pågår.

Vi hjälper dig

Är du privat skogsägare och har drabbats av stormen? Kontakta din lokala virkesköpare på Holmen Skog som hjälper dig att bedöma vilka områden som drabbats och skadornas omfattning. Därefter får du råd om hur virket bäst ska tas om hand och vilka åtgärder som du kan få hjälp med.
 
Se kontaktuppgifter för Holmens virkesköpare inom:

•    Distrikt Linköping
•    Distrikt Nyköping
•    Distrikt Vimmerby
•    Distrikt Västerås
•    Distrikt Örebro

Läs mer

Checklista för stormskadorHolmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter (GDPR)
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2019