Hallå där Karin Johansson på Skogforsk som nyligen har avslutat en studie tillsammans med Holmen om betydelsen av plantans storlek. Vad är bäst, stora eller små plantor?


Kategorier: Holmen Skog , Om skog , Hållbarhet

2015-06-08

– Du kan inte säga att stora plantor är dåliga och små är bra, eller vice versa. Utan du måste se till plantans proportioner. Rotsystemet måste vara tillräckligt stort för att försörja skottet. En planta med för litet rotsystem i förhållande till skottet växer långsamt. Mindre plantor har oftare bra proportioner och de kan därför satsa på att växa ovan jord direkt efter planteringen. Stora plantor måste ofta börja växa under jord.

 

Karin Johansson jämför plantor
Har du problem med insektsangrepp? Välj en större planta.

Hur ska man resonera när man väger kostnader mot mer motståndskraftiga plantor?

– Små plantor är billigare och du får med dig fler ut på hygget. Samtidigt tål grövre plantor skador bättre. En snytbagge skadar till exempel inte lika stor del av en stor planta, som av en liten. När det gäller snytbaggeskador är diametern på plantans stam viktig. Med en liten diameter kan baggarna ringbarka hela plantan, men med en större diameter kommer de inte runt.

I vilka lägen ska man välja vilken storlek?

– Det beror på den egna ekonomin och på plantlogistiken, men även på hur platsen ser ut. Är det ett högt betestryck, stor frostrisk eller extra mycket snytbaggar? Då bör du kanske välja en grövre, tåligare planta. Har du däremot en bra markberedning kan du välja en liten, billig planta och få en hög tillväxt.Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter (GDPR)
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2019