Regeringen har ställt sig bakom ett EU-beslut som riskerar att slå ut välfungerande svenska företag. Beslutet handlar om det så kallade svaveldirektivet som inom loppet av två år riskerar ge svenska exportföretag stora kostnadsnackdelar jämfört med konkurrenterna. Statens (Sjöfartsverket) egen bedömning är att pålagan på svensk industri kan bli 13 miljarder kronor per år! För Holmens del kan det innebära drygt 100 miljoner kronor.


Kategorier: Hållbarhet

2012-12-21

Industriföreträdare och andra krafter inom politik, fackförbund och övriga samhället har under lång tid försökt påverka regeringen att åtgärda svaveldirektivet. Men trots alla beräkningar, uppvaktningar, möten, brev och vädjanden har ingenting hänt. Ett antal företagsledare – däribland Holmens koncernchef Magnus Hall - , fackliga företrädare och politiker har därför startat Norrlandsuppropet. För varje dag är det fler och fler som skriver på uppropet.

 

 Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter (GDPR)
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2019