Holmen använder cookies för att förbättra upplevelsen på webbplatsen, klicka här för att läsa mer.

Skogrik på resurser Människormed mandatProduktervi tror på

Regeringen har ställt sig bakom ett EU-beslut som riskerar att slå ut välfungerande svenska företag. Beslutet handlar om det så kallade svaveldirektivet som inom loppet av två år riskerar ge svenska exportföretag stora kostnadsnackdelar jämfört med konkurrenterna. Statens (Sjöfartsverket) egen bedömning är att pålagan på svensk industri kan bli 13 miljarder kronor per år! För Holmens del kan det innebära drygt 100 miljoner kronor.


Kategorier: Hållbarhet

2012-12-21

Industriföreträdare och andra krafter inom politik, fackförbund och övriga samhället har under lång tid försökt påverka regeringen att åtgärda svaveldirektivet. Men trots alla beräkningar, uppvaktningar, möten, brev och vädjanden har ingenting hänt. Ett antal företagsledare – däribland Holmens koncernchef Magnus Hall - , fackliga företrädare och politiker har därför startat Norrlandsuppropet. För varje dag är det fler och fler som skriver på uppropet.

 

 Om Holmen-koncernen

Holmen är en skogsindustrikoncern som tillverkar tryckpapper, kartong och trävaror och bedriver verksamhet inom skogsbruk och energi. Det stora egna skogsinnehavet och höga andelen egenproducerad energi är strategiskt viktiga resurser för Holmens framtida utveckling.

Holmen AB

Tel: 08-666 21 00

E-post: info@holmen.com

Upptäck våra andra webbplatser