Om du vill samäga skog – gör det genom ett aktivt val och se till att skriva ett samägandeavtal. Det råder Josefin Mörner, jurist på konsultbolaget Argum som specialiserat sig på att bistå jord- och skogsägare.


Kategorier: Holmen Skog , Om skog

2018-03-20

Samägande av skog är relativt vanligt, men inte alls lika vanligt som för 20-30 år sedan. Då fanns ett annat skattesystem med gåvoskatt som gjorde att samägande var ett enkelt sätt att lösa generationsskiften och hålla en gård intakt.
– Man såg det som en enkel utväg för att slippa ta diskussion om vem som skulle lösa ut vem. I dag är fler beredda att ta lån, säger Josefin Mörner.

Det är också viktigt att tänka på att samägande kan skapa osämja.
– Jag träffar delägare som säger att deras barn inte ska behöva göra samma tuffa resa känslomässigt och ekonomiskt, säger Josefin Mörner.

Hon förespråkar att markägare gör ett aktivt generationsskifte under sin livstid och pratar igenom det hela noga, så att alla inblandade får en chans att fundera och planera.
– De här mjuka frågorna är ofta de mest svåra och känsliga, men det finns stora vinster skattemässigt och juridiskt på att ge det tid. Då kan den som vill bli markägare planera det på ett helt annat sätt än genom att få det i knät genom ett arvsskifte – då gäller arvsreglerna.

– Sedan handlar det också om fastighetens välbefinnande. Den äldre generationen kanske inte orkar sköta fastigheten, vilket kan skapa inlåsningseffekter för verksamheten. Därför är det viktigt att aktivt välja en bra tidpunkt för någon eller några att ta över.

Den som väljer att samäga kan också få fördelar genom det, inte minst för att dela ansvar och arbetsbörda. Någon kanske är mer skogskunnig, någon annan är duktigare på det ekonomiska och så vidare.
– Att ha ett sånt stöd av varandra är jättepositivt. Se bara till att skriva ett samägandeavtal. Det är en av de bästa försäkringarna för att hålla sams, säger Josefin Mörner.

Att skriva själva avtalet innebär att delägarna måste prata igenom hur de vill att den löpande förvaltningen av fastigheten ska skötas, vem som ska ansvara för vad och kostnadsfördelningen kopplat till det.

Om bara två personer samäger en jord- eller skogsfastighet kan det mesta regleras genom ett samägandeavtal, medan det finns en tvingande lagstiftning om delägarna är tre eller fler. Därför är det bra att låta en sakkunnig titta på samägandeavtalet, så att det exempelvis inte inger en falsk trygghet om vad som är juridiskt bindande.

– Kommer man inte överens som samägare har man rätt att begära försäljning via offentlig auktion. Det kan vara en utväg om det blir en låsning, säger Josefin Mörner.

 Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter (GDPR)
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2019