Holmen använder cookies för att förbättra upplevelsen på webbplatsen, klicka här för att läsa mer.

Skogrik på resurser Människormed mandatProduktervi tror på

FN har utsett år 2011 till Skogens år.


Kategorier: Holmen Skog , Om skog

2011-01-31

FN:s avsikt med kampanjåret är att öka medvetenheten om skogarnas nytta och att driva på ett hållbart nyttjande. Internationella skogsåret är en möjlighet för att öka förståelsen och kunskapen om skogens betydelse. Skogen är oerhört betydelsefull för miljön, växter och djur, ekonomin och vårt välbefinnande. 

 

Nätverket Naturens År

I Sverige samverkar nätverket Naturens år för att skapa engagemang, sprida information och öka kunskapen om skogen. Naturens år är en samverkan mellan ett 20-tal myndigheter och intresseorganisationer för att tillsammans skapa engagemang, sprida information och öka kunskapen om naturvård.

 

Kalendarium

Under 2011 kommer de att informera om vad som händer i Sverige under det internationella skogsåret, bland annat genom aktiviteter i sitt kalendarium. Läs mer på Naturens Års webbplatsOm Holmen-koncernen

Holmen är en skogsindustrikoncern som tillverkar tryckpapper, kartong och trävaror och bedriver verksamhet inom skogsbruk och energi. Det stora egna skogsinnehavet och höga andelen egenproducerad energi är strategiskt viktiga resurser för Holmens framtida utveckling.

Holmen AB

Tel: 08-666 21 00

E-post: info@holmen.com

Upptäck våra andra webbplatser