Holmen använder cookies för att förbättra upplevelsen på webbplatsen, klicka här för att läsa mer.

Skogrik på resurser Människormed mandatProduktervi tror på

Fredagen den 8 februari avslutades förhandlingarna mellan facket för skogs-, trä- och grafisk bransch (GS) och Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet (SLA,) gällande de skogsplantörer från Kamerun som inte har fått den ersättning de är berättigade till från skogsvårdsentreprenören Skogsnicke AB.


Kategorier: Holmen Skog , Hållbarhet

2013-02-08

GS-facket och SLA har genomfört en undersökning av vilka avtal som ingåtts, vilket arbete som utförts och vilka utbetalningar som gjorts. Detta har resulterat i att företaget Skogsnicke AB ska betala en kompletterande ersättning till de tidigare anställda.


 - Alla som arbetar direkt eller indirekt med Holmen ska ha avtalsenliga löner, bra arbetsmiljö och skäliga villkor i övrigt. Vi är glada över att förhandlingarna mellan GS-facket och SLA klarlagt sakförhållandena och att plantörerna från Kamerun nu erhåller den ersättning de är berättigade till, säger Jeanette Tretten, kommunikationschef Holmen Skog.


Flygbiljetter till Kamerun ingår inte i den förhandlade ersättningen. Holmen tillsammans med SCA avser att hjälpa de drabbade personerna som representeras av GS-facket med hemresa. 


För mer information om förhandlingarna se SLAs hemsida www.sla-arbetsgivarna.org

 

Läs även nyhet som publicerades 23 januari.

Läs även nyhet som publicerades 24 januari.Marknad- och kommunikationschef
Jeanette Tretten Holmen Skog
Telefon: +46 11 23 61 90
Mobil: +46 70 386 04 06
Avdelning: Stab marknad och kommunikation
Vattengränden 2
601 88 Norrköping
Sweden

Om Holmen-koncernen

Holmen är en skogsindustrikoncern som tillverkar tryckpapper, kartong och trävaror och bedriver verksamhet inom skogsbruk och energi. Det stora egna skogsinnehavet och höga andelen egenproducerad energi är strategiskt viktiga resurser för Holmens framtida utveckling.

Holmen AB

Tel: 08-666 21 00

E-post: info@holmen.com

Upptäck våra andra webbplatser