Som fastighetsägare är det förr eller senare dags att överlåta fastigheten. Ibland säljs den på öppna marknaden, men ofta är det en släkting ur en senare generation som tar över. För att generationsskiftet ska bli så bra som möjligt för alla parter är det några saker du bör tänka på.


Kategorier: Holmen Skog , Om skog

2016-05-31

Image courtesy of: worradmu at Freedigitalphotos.net

 

Tillsammans med Areals experter på jord och skog har vi tagit fram en lista med några huvudpunkter att fundera kring. I ett nytt avsnitt på vår webbtjänst för skogsägare, Min skog, hittar du fördjupad information, samt tips och råd kring hur du förbereder dig och gör fastighetsöverlåtelsen på bästa sätt.

 

> Klicka här för att logga in på Min skog och läsa mer.

 

 • Fundera över vad du själv vill. Hur kommer jag att bo och vilka medel behöver jag för egen del i framtiden?
 • Diskutera igenom med familjen och andra inblandade vad de anser och vill. Vem ska ta över? Kan ett samägande fungera om flera förvärvar fastigheten? Är det möjligt att dela upp innehavet?
 • Uppdatera eller gör en ny skogsbruksplan. Skogsbruksplanen är ofta ett värdefullt underlag för diskussion och planering inför en överlåtelse.
 • Värdera de tillgångar som ska överlåtas och möjligen även andra tillgångar.
 • Utred vilka skattemässiga konsekvenser en överlåtelse har. Titta både på den skatt som skulle uppstå vid en tänkt försäljning av fastigheten och på överlåtarens (företagets) skattemässiga situation i övrigt. Kanske finns det till exempel betalningsplaner, underskott, skogskonton eller andra uppskjutna skatter att ta hänsyn till?
 • Fundera över om det är aktuellt med särskilda villkor. Det bör dock användas med försiktighet.
 • Bestäm om och hur eventuell kompensation ska utgå till syskon.
 • Fundera över om ett testamente behöver upprättas för att reglera hur andra tillgångar ska fördelas.
 • Förankra förslaget till överlåtelse med alla inblandade.
 • Dokumentation! När du väl har bestämt hur du vill att allt ska genomföras är det viktigt att dokumentera det. Det kan annars lätt bli osämja i framtiden om vad som egentligen var tänkt och varför överlåtelsen gjordes som den gjordes.
 • Genomför överlåtelsen.

 Vill du veta mer?


Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

 • Logga in
 • Personuppgifter
 • Cookies
 • Sök

© Holmen Group 2018