Holmen använder cookies för att förbättra upplevelsen på webbplatsen, klicka här för att läsa mer.

Skogrik på resurser Människormed mandatProduktervi tror på

Kategorier: Holmen Skog , Om skog

2011-01-31

Landets privata skogsägare har aldrig tidigare varit så nöjda med lönsamheten. Det visar årets Skogsbarometer, som görs på uppdrag av LRF Konsult och Swedbank.

 

Nöjdast är skogsägarna i Norrland med 71 procent. I Götaland och Svealand är 64 respektive 65 procent nöjda med sin lönsamhet. Det visar att de som drabbades värst av stormen Gudrun nu ser med tillförsikt på sitt skogsägande ur ett lönsamhetsperspektiv.

 

Det finns också en stor investeringsvilja och hela 70 procent tror på stigande fastighetspriser.

 

 Om Holmen-koncernen

Holmen är en skogsindustrikoncern som tillverkar tryckpapper, kartong och trävaror och bedriver verksamhet inom skogsbruk och energi. Det stora egna skogsinnehavet och höga andelen egenproducerad energi är strategiskt viktiga resurser för Holmens framtida utveckling.

Holmen AB

Tel: 08-666 21 00

E-post: info@holmen.com

Upptäck våra andra webbplatser