Holmen använder cookies för att förbättra upplevelsen på webbplatsen, klicka här för att läsa mer.

Skogrik på resurser Människormed mandatProduktervi tror på

Nu startar produktionen vid Bravikens Sågverk. Sågverket som är Skandinaviens största kommer att producera konstruktionsvirke av gran. 

2011-01-12

Den första stocken för kundbeställd produktion rullar genom sågverket den 12 januari 2011. Sågverket ska producera konstruktionsvirke av gran till kunder främst i Skandinavien och på den europeiska marknaden.

 

- Det är en historisk händelse för Holmen Timber när vi nu startar koncernens andra sågverk efter ett och ett halvt års byggande, säger Håkan Lindh, VD Holmen Timber. Dagens produktionsstart är resultatet av ett intensivt projektarbete och en fantastisk och hängiven insats av en lång rad medarbetare. I och med det nya sågverket i Braviken blir Holmen Timber en komplett leverantör av trävaror med konstruktionsvirke från Braviken och snickerifura från Iggesunds Sågverk, berättar Håkan Lindh, VD Holmen Timber.

 

 Om Holmen-koncernen

Holmen är en skogsindustrikoncern som tillverkar tryckpapper, kartong och trävaror och bedriver verksamhet inom skogsbruk och energi. Det stora egna skogsinnehavet och höga andelen egenproducerad energi är strategiskt viktiga resurser för Holmens framtida utveckling.

Holmen AB

Tel: 08-666 21 00

E-post: info@holmen.com

Upptäck våra andra webbplatser