Sofia Sjödin, chef för skoglig planering på Holmen, vet hur skogen kan ge ett kontinuerligt högt uttag samtidigt som virkesförrådet byggs upp.
– Oavsett skogsägarens mål med sin skog är planering avgörande för resultatet, säger hon.


Kategorier: Holmen Skog , Om skog

2017-11-22

Precis som många andra markägare måste Holmen arbeta efter en strategisk plan både på kort och lång sikt, berättar Sofia Sjödin. Men en avgörande skillnad mot privata skogsägare är att Holmen också äger industrier som de ska försörja med virke. Det innebär att samtidigt som Holmen skördar en viss volym varje år ska skogsbruket skapa ett växande virkesförråd som gör det möjligt att öka virkesuttagen. Lösningen är ett aktivt skogsbruk och en noggrann planering av alla skogliga åtgärder.
– Det är viktigt att en effektiv återbeskogning kommer på plats så fort som möjligt efter skörd, att röja och gallra i tid så att de stammar som finns kvar ger rätt volym och rätt kvalitet så tidigt som möjligt, säger Sofia Sjödin.

Hon framhåller att aktiva skogsägare bidrar till en grönare värld i form av en lång rad klimatsmarta produkter från skogen. Exempelvis kan byggnadsmaterial, förpackningar, papper, textilråvara, gröna kemikalier och biobränsle från skogen ersätta fossilberoende och mer resurskrävande material.

Holmen har genom olika certifieringssystem – och skogsnäringens gemensamma målbilder för god miljöhänsyn – åtagit sig att ta hänsyn till de naturvärden som finns i bolagets skogar.
– Vi brukar skogarna på ett uthålligt sätt som gör att de arter som lever där kan fortleva. Samtidigt binder yngre och växande skogar mer kol, vilket är bra för att motverka klimatförändring. Det gör att ett aktivt skogsbruk med hög produktion är bäst för både klimatet och lönsamheten, resonerar Sofia.

Foto: Peder SundströmHolmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter (GDPR)
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2019