Holmen använder cookies för att förbättra upplevelsen på webbplatsen, klicka här för att läsa mer.

Skogrik på resurser Människormed mandatProduktervi tror på

I det här numret av Holmen Magasin granskar vi kraften i det tryckta ordet. En helt vanlig dag läser nästan var tredje svensk en tidskrift på papper, medan bara två procent läser en digital dito. Vi gräver i människans starka relation till det tryckta mediet och intervjuar forskare om papprets roll i kunskapsinlärningen.

2016-03-17

 

 

 Läs Holmen Magasin nr 1 2016

 

Exempel ur innehållet:

 • Hallsta åter i drift efter branden

 • Lockande framtidsjobb

 • Hallå där, Ingela Carlsson,
  varför sponsrar Holmen?

 • UNIQ-kampanjen ger resultat

 • Analys: Framtid under lupp

 • Planera för lägre skatt

 • Månskensskogsägare

 • Kraften i det tryckta ordet

 • Mode av granflis och spunnen tall

 • Nya fuktkartor minskar skadorna

 • Fysisk attraktionskraft

 • Behövs verklighetscheck för unga i energidebatten?

 • Vinterjakt

 

 

 

 Om Holmen-koncernen

Holmen är en skogsindustrikoncern som tillverkar tryckpapper, kartong och trävaror och bedriver verksamhet inom skogsbruk och energi. Det stora egna skogsinnehavet och höga andelen egenproducerad energi är strategiskt viktiga resurser för Holmens framtida utveckling.

Holmen AB

Tel: 08-666 21 00

E-post: info@holmen.com

Upptäck våra andra webbplatser