Holmen använder cookies för att förbättra upplevelsen på webbplatsen, klicka här för att läsa mer.

Skogrik på resurser Människormed mandatProduktervi tror på

Kategorier: Holmen Skog , Om skog

2011-02-04

Bravikens Sågverk har nu startat produktionen. Allt går enligt planerna och produktionstakten kommer att skruvas upp succesivt under året. För att prislistorna ska styra bättre mot sågens önskemål om timrets utseende har vi gjort några mindre förändringar i våra prislistor, i första hand avseende längdkorrektionen. De nya listorna gäller från och med måndag 7/2 2011.

 

Se prislistornaOm Holmen-koncernen

Holmen är en skogsindustrikoncern som tillverkar tryckpapper, kartong och trävaror och bedriver verksamhet inom skogsbruk och energi. Det stora egna skogsinnehavet och höga andelen egenproducerad energi är strategiskt viktiga resurser för Holmens framtida utveckling.

Holmen AB

Tel: 08-666 21 00

E-post: info@holmen.com

Upptäck våra andra webbplatser