Marknaden för magasinpapper förändras i grunden. De glansiga, bestrukna papperskvaliteterna tappar mark. Magasinförlag och detaljhandelsjättar väljer istället mer kostnadseffektiva alternativ för magasin, direktreklam och kataloger.


Kategorier: Holmen Paper , Papper , Produkter

2014-03-05

Statistiken talar sitt tydliga språk. Vinnare är obestrukna, trähaltiga tryckpapper som med läsvänlig ytstruktur och mycket "papperskänsla" uppskattas av allt fler konsumenter och annonsörer.  

 Karolina Svensson - Marknadsanalytiker Holmen Paper

- Trenden att traditionella magasinkvaliteter som LWC- och SC-papper tappar mark till förmån för nya och mer kostnadseffektiva alternativ har aldrig varit så tydlig som nu, säger Karolina Svensson, marknadsanalytiker på Holmen Paper.

- Under 2013 sjönk leveranserna av bestruket magasinpapper i Europa med 7 procent och SC-papper minskade med 4 procent. Samtidigt ökade leveranserna av obestrukna magasinpapper med 7 procent.

 

Karolina Svensson har inte svårt att finna de bakomliggande orsakerna till trendbrottet.

- Producenterna av trycksaker är pressade av svag lönsamhet. De nya papperskvaliteterna ger mer tryckyta för pengarna. När de baseras på färska fibrer får papperet en bulk som gör det möjligt att välja lägre ytvikter med bibehållen känsla i trycksaken. Då sparar man pengar också i själva distributionen.

- Det kan röra sig om så mycket som 20 procent i kostnadseffektivisering.

 

 

Banade väg

Produkten som mer än andra banat väg för den här utvecklingen lanserades för mer än tio år sedan men fortsätter att utvecklas än idag.


- Holmen XLNT var en banbrytande produkt när den lanserades, något helt nytt. Ett obestruket papper som med sina ytegenskaper och höga bulk kunde utmana LWC- och SC-papper. Holmen XLNT skakade om marknaden och skapade faktiskt ett helt nytt marknadssegment, konstaterar Dan Buskhe, en av förgrundsfigurerna till Holmen XLNT.


Fortfarande är hans roll strategisk produktutveckling inom Holmen Paper. Och han gläds över att produkten som lade grunden till företagets idag framgångsrika specialpappersstrategi fortsätter att utvecklas och utmana.

 

Utvecklas ytterligare

- Holmen XLNT är idag en stor produktfamilj och vi jobbar kontinuerligt med att vidareutveckla produkten. Jag är väldigt spänd på att se hur marknaden kommer att ta emot det vi har i pipeline för Holmen XLNT framöver.

Genom åren har Holmen XLNT fått flera efterföljare, vilket är positivt eftersom konkurrens stimulerar produktutvecklingen, menar Karolina Svensson.
- I vår stora marknadsundersökning 2013 så var det uppenbart att pappersköparna trots krav på besparingar fortfarande rankar papperets känsla och egenskaper som extremt viktiga för sina trycksaker. Papperets förmåga att signalera och bidra till rätt image för produkter och varumärken är fortfarande direkt avgörande. Och nu finns det alltså nya pappersalternativ på marknaden som klarar det men samtidigt bidrar med kostnadseffektiviseringar. Därav trendbrottet.

 

Holmen XLNT - snabb och effektiv förmedlare av ditt budskap

Effektivisering

Sture Udd, ägare till UPC-gruppen i Finland är en av de aktörer som förstått potentialen i de produkter som nu utmanar de traditionella pappersvalen.
– Det starkaste argumentet för Holmen XLNT är möjligheterna att göra en effektivisering av kundernas DR-projekt som helhet, säger Sture Udd. Den lägre papperskostnaden skapar utrymme att producera fler sidor och göra tätare utskick – mer kontakt med konsumenterna alltså.


– Att leda utvecklingen av den här typen av specialpappersprodukter är en del av Holmen Papers långsiktiga strategi. Specialpapper, inklusive bokpapper, svarar idag för mer än hälften av Holmen Papers totala försäljning, och vi kommer att fortsätta på den inslagna vägen med ständiga förbättringar, säger Dan Buskhe.Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter (GDPR)
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2019