Nu lanserar Iggesund Paperboard en ny Invercote som har fått en rejäl ansiktslyftning till följd av de omfattande investeringar som genomfördes under hösten 2007. Den nya Invercote erbjuder förbättrade tryckegenskaper, en högre renhet och dessutom förbättrade mekaniska egenskaper över hela linjen. Höjd och färgförändrad vithet är en synbar nyhet, men också att man utlovar en vithetsstabilitet som är den bästa på kartongmarknaden.


Kategorier: Iggesund Paperboard

2009-07-20

Nylanseringen kommer efter att företaget byggde om sin kartongmaskin nr 2, KM2, i Iggesund hösten 2007 för sammanlagt 74 miljoner Euro. Förutom ombyggnaden av kartongmaskinen har en rad kvalitetspåverkande åtgärder genomförs inom bruket.

- Vi har haft ett intensivt utvecklingsarbete och är mycket nöjda med resultatet. Vid en stor ombyggnad och nyutveckling, så handlar det i stor utsträckning om att försöka implementera det utvecklingsarbete som pågått i många år, säger Philippe Letzelter, utvecklingschef vid Iggesunds Bruk.

 

Under våren har utvecklingsarbete, provkörningar och till sist provtryckningar och tester av olika bearbetningar genomförts i hög takt. Fram till slutet av maj genomfördes mer än 70 provtryckningar, med cirka 10 provpunkter per provtryckningstillfälle.

 

- Jag beräknar våra insatser, enbart från utvecklingsavdelningen vid Iggesund, till mer än 40 manår, berättar han.

 

Iggesunds utvecklingsarbete skiljer sig en del från konkurrenternas beroende av att man i väldigt hög grad förlägger arbetet till kundernas anläggningar.

 

- Det är ju ändå för dem vi utvecklar, och det är i deras maskiner processen ska fungera smärtfritt. När vi har de allra mest krävande kunderna med de allra mest avancerade utrustningarna – så ska vi naturligtvis nyttja deras kunskap och erfarenhet, säger Jonas Adler , applikationsspecialist som varit engagerad i utvecklingsarbetet.

 

- Vi finns ute i produktionen, när jobbet körs, och vi får direkta och handfasta erfarenheter av den som sköter tryckningen, limningen eller folieringen.

 

Den kraftigt förbättrade vithetsstabiliteten är resultatet av den egna utvecklingen, en patenterad tillsats som fördröjer kartongens åldrandesymptom.

 

- Invercote var bra redan tidigare, men nu är vi bäst. För kunden innebär det här att förpackningen eller trycksaken får en längre livslängd. Att den påkostade förpackningen är attraktiv även efter en längre tid på butikshyllan, säger Philippe Letzelter.

 

Invercote G, Invercote Creato och Invercote Duo är de medlemmar av Invercotes produktfamiljs som kommer med de nya egenskaperna redan vid lanseringen. Förutom förbättringarna av många olika egenskaper har ledstjärnan varit att ta ytterligare steg vad beträffar den kvalitetsjämnhet som är en av grundförutsättningarna för god produktionsekonomi hos tryckare och konverterare. Men det finns också områden där man valt att inte gå hela vägen.

 

- Vi kan göra en Invercote som skulle ha det högsta vithetsvärdet på marknaden, men har valt att avstå. Ju högre vithet man når, desto snabbare går den ner – vilket ger ett kortare liv för slutprodukten, säger Johan Granås, teknisk produktchef för Invercote.

 

- Men lika viktigt är den perfekta färgåtergivningen. Går man för långt i vithet så får kartongen eller papperet en blå ton som omedelbart gör det svårare att trycka hudtoner på ett bra sätt, och där vill vi inte hamna. De blindtester vi gjort visar att den färgton och vithet som vi har prickat upplevs som mycket smakfull – och våra provtryckningar bekräftar de fantastiska tryckegenskaperna.

 

 

För ytterligare information, kontakta gärna

Staffan Sjöberg, informationschef Iggesund Paperboard, +46 650 28256Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter (GDPR)
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2019