Kategorier: Holmen Skog , Om skog

2011-07-01

Bravikens sågverk har nu varit igång ett halvår. Produktionen går bättre än den ursprungliga planen och målsättningen nu är att producera drygt 300 000 m3 sågade trävaror under 2011. För att anpassa timrets utseende till sågens önskemål reviderar vi våra timmerprislistor 1/7. Medellångt och längre timmer blir bättre betalt, det korta något sämre. Samtidigt läggs mera pengar i listan på det medelgrova timret och lite mindre på det riktigt klena och riktigt grova. Flera diameterklasser införs för att de ska passa bättre med hur sågen sorterar och sågar timret. Sammantaget innebär dessa omfördelningar i prislistan ingen prisförändring vid avverkning av ett normalbestånd men däremot en omfördelning av timrets längder och dimensioner mot de av sågen önskade.Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter (GDPR)
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2019