Anrika kartongtillverkaren Iggesund Paperboard, som ingår i skogsindustrikoncernen Holmen, genomgår förändringar – på flera plan. I höstas tillträdde Annica Bresky som ny VD.

2014-04-02

 

Annica Bresky är civilingenjör, med rötter i både Grekland och djupaste Småland, som varit VD för BillerudKorsnäs Karlsborg AB och tidigare arbetat som produktionsansvarig för Stora Enso Kvarnsvedens modernaste pappersmaskin. När hon började arbeta för Iggesund i oktober var chefsposterna vid företagets två kartongbruk vakanta liksom posten som finansdirektör. Som ny VD har hon därför haft unika möjligheter att forma en ny ledningsgrupp som speglar den dynamik hon vill ha i organisationen. 

”Marknaden har förändrats och förändringen kommer att fortsätta och genom att jobba smart och mer dynamiskt ska vi i ännu högre grad än tidigare kunna matcha kundernas krav”, säger Annica Bresky.

Annica Bresky

”Det ska bli ännu lättare att göra affärer med Iggesund”, betonar Annica Bresky, som tillträdde som ny VD för Iggesund Paperboard i höstas. Nu har hon haft tid att forma sitt ledarteam, och förändringar står för dörren.


Under hösten har Iggesunds Bruk fått en ny chef, Olov Winblad von Walter, som kommer från Metsä Boards pappersbruk i Husum där han varit chef. Ny chef för Iggesunds bruk i Workington är tidigare finanschefen vid bruket, Ulf Löfgren. Ny finansdirektör är Tobias Bäärnman, senast från konsultföretaget Connecta men med förflutet inom snabbrörliga konsumentvaror; Mediamarkt, Procter & Gamble och Statoil. Ledningsgruppen har även förstärkts med Eva Thorén, HR-chef och Anna-Lena Ström, Supply Chain-direktör.

Till detta kommer att Iggesund river murar i sin egen säljorganisation. Tidigare har man skiljt på Europa och övriga världen, nu samlas det globala marknads- och säljansvaret under Arvid Sundblad.

”I mer än ett decennium har vi sett konvertering av förpackningar för konsumentvaror flytta från Västeuropa till andra delar av världen, mestadels österut. Varumärkesägare med huvudsäte i en världsdel kan ha tillverkning av både varor och förpackningar i en annan. Det är globaliseringen i ett nötskal och vi måste anpassa oss till den”, fortsätter Annica Bresky.

”För femton år sedan var Iggesund först bland de skandinaviska skogsföretagen att anpassa den europeiska organisationen till de förutsättningar som uppkommit genom EU. Nu krävs helt enkelt ett steg till för att vi ska kunna leva upp till – och rentav överträffa - den servicenivå som våra kunder kräver”, fortsätter hon.

En av förutsättningarna för vidare utveckling av Iggesunds servicenivå är införandet av ett nytt affärssystem - ryggraden i alla produktions- och leveransprocesser. Att byta system är ett stort steg och oräkneliga tester har gjorts för att övergången ska bli smärtfri för kunderna.

”Våra kunders utveckling och behov är utgångspunkten för vårt kontinuerliga förändringsarbete. Det ska bli ännu lättare att göra affärer med oss. Iggesund är och har varit ett fantastiskt företag och vi har definitivt den styrka som krävs för att vara konkurrenskraftiga i framtiden”, slutar Annica Bresky. 

 

 

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter (GDPR)
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2019