Hallå där Håkan Lindh, du är chef för affärsområdet Holmen Timber och nu har produktionen varit igång i två år vid Bravikens Sågverk. Hur går det?

 

Håkan Lindh, affärsområdeschef för Holmen Timber

2013-03-26

– Det är tuffa tider för branschen, med en svag efterfrågan på sågade trävaror parallellt med historiskt sett höga timmerpriser. Ser vi till sågverket så fungerar det rent tekniskt väldigt bra. Det har gått smidigt att sätta alla rutiner och vi har lyckats trimma in maskinparken på relativt kort tid. Vi sågar nu drygt 100 kubikmeter virke i timmen och hyvlar 800 meter i minuten. Under 2012 levererade vi över 350 000 kubikmeter virke till i huvudsak helt nya marknader.

Hur har intresset för det nya sågverket varit?

– Enormt! Hittills har bland andra europeiska grupper från sågverksindustrin, politiker, journalister, studenter och framför allt många skogsägare besökt oss. Trycket är så stort att vi varit tvungna att begränsa antalet besökare för att inte påverka produktionen.

Vilka krav ställer kunderna?

– Allt fler vill själva bestämma längderna på virket – och vi hyvlar, exaktkapar och märker det enligt önskemål. Vårt hyvleri klarar fyrsidigt hyvlade och exakt kapade produkter. Vår specialitet är konstruktionsvirke av gran, och våra kunder finns främst inom byggindustrin i Skandinavien, Storbritannien, Frankrike och Holland.

Hur ser ert behov av råvara ut?

– Leveranserna rullar på enligt plan. Vi har bra relationer med virkesleverantörerna i området. Samtidigt kan jag konstatera att just nu är timmerpriset för högt i förhållande till försäljningspriset på sågade trävaror. Trots en högeffektiv anläggning når vi inte lönsamhet. Vi behöver nå en mer långsiktigt hållbar och stabil relation mellan råvarupris och försäljningspris. För det krävs en korrigering av timmerpriset.

Hur hittade ni rätt kompetens?

– Vi har rekryterat både medarbetare med lång erfarenhet och personer som från början var helt nya i branschen. De två första skiftlagen fick arbeta i två månader på vårt sågverk i Iggesund, för att lära sig verksamheten. Det har gjort att all produktion rullat på bra.

Vad händer annars hos er i vår?

– Vi arbetar vidare med att finputsa verksamheten, och vi trimmar anläggningen och våra rutiner. Vi ökar också produktionstakten: vårt första kapacitetsmål är 550 000 kubikmeter sågat virke per år.Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter (GDPR)
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2019