Utöver att bli självförsörjande på elektricitet och värme räknar Iggesund Paperboard också med att kunna leverera både grön el och värme till närbelägna Workington. 

2013-12-03

 

I mars startade Iggesund Paperboards nya biobränslepanna i Workington, England. Genom att byta energikälla, från fossil naturgas till biobränslen. Den nya pannan innebär en årlig sänkning av de fossila utsläppen av koldioxid motsvarande utsläppen från drygt 65 000 personbilar som vardera körs 20 000 kilometer per år. Utöver att bli självförsörjande på elektricitet och värme räknar Iggesund Paperboard också med att kunna leverera både grön el och värme till närbelägna Workington. 

I satsningen på den nya biobränslepannan går lönsamhet och minskad klimatpåverkan hand i hand. Vi vet att kostnaden för fossilt baserad energi kommer stiga brantare än biobränslen, så vi ser detta som ett sätt att stabilisera våra energikostnader samtidigt som dramatiskt minskar vår klimatpåverkan, säger Ulf Löfgren, VD för Iggesund Paperboard, Workington. 

Iggesund Paperboard i Workington är med sina 400 anställda Storbritanniens enda tillverkare av falskartong. Incada, kartongen som tillverkas där, byggs upp av ett egenproducerat mittskikt av mekaniskt framställd massa, som ger låg vikt i kombination hög styvhet. Ytterskikten består sedan av inköpt kemisk massa som ger hög vithet och goda tryckegenskaper. 

”Under en dryg tioårsperiod har Iggesund Paperboard investerat upp en från början ganska medelmåttig kartongfabrik till att vara state of the art. Med biopannans 1,1 miljarder inräknade har vi satsat drygt 2 miljarder kronor på denna förvandling, berättar Ulf Löfgren, brukets VD. 

Investeringarna och upprustningarna har steg för steg ökat både kvalitet och kvalitetsjämnhet på Incada. I kraft av höjd kvalitet har man tagit sig in på nya tillämpningar och lönsamheten har gradvis förbättrats. 

”I satsningen på den nya biobränslepannan går lönsamhet och minskad klimatpåverkan hand i hand. Vi vet att kostnaden för fossilt baserad energi kommer stiga brantare än biobränslen, så vi ser detta som ett sätt att stabilisera våra energikostnader, fortsätter Ulf Löfgren. 

”Samtidigt går våra utsläpp av fossil koldioxid från produktionen ner till nära noll, vilket rimligen bör göra oss ännu mer intressant som alternativ till de stora end users som mer eller mindre lovat konsumenterna att både deklarera och minska de utsläpp som skapas av de produkter de säljer, säger han. 

Incada används till förpackningar, bok- och broschyromslag och andra grafiska tillämpningar. Kartongförpackningen är ett konkurrenskraftigt alternativ för att skydda varor i distributionskedjan mellan producent och konsument.

”Vi tillverkar av en förnybar råvara, och efter att den använts kan materialet återvinnas, som material eller som energi.  Vår tillverkning har en hög miljöstandard och vår kartong passar utmärkt in i ett samhälle som tar steg efter steg ökad hållbarhet”, slutar Ulf Löfgren.   

 Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter (GDPR)
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2019